Vrste web stranica i

njihove karakteristike

Web sajt je skup web stranica povezanog sadržaja koje su smješten na serveru.
Picture of Kristina Vignjević

Kristina Vignjević

Kristina je glavni urednik blog sekcije kompanije Kivi digital, gdje pomaže preduzetnicima da razumiju smisao online poslovanja.

15 minuta čitanja

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Web sajt je skup web stranica povezanog sadržaja koje su smješten na serveru. Web sajtu se pristupa preko internetske adrese putem Interneta korištenjem odgovarajućih pretraživača. 

Web stranice su definisane kao dokumenti koji sadrže informacije koje mogu biti tekstualne, vizualne ili zvučne. Stranice na web sajtu preuzimaju se preko jednostavnog Uniform Resource Locatora (URL), koji se zove i web adresa.

U ovom članku ću prezentovati sve što je potrebno da znate o web stranicama, uključujući klasifikaciju web stranica sa kratkim opisom svake podjele.

Klasifikacija web stranica

Postoji nekoliko klasifikacija web stranica, kao što su:

 • prema načinu na koje su prikazane,
 • prema vrsti pristupa,
 • prema korištenoj tehnologiji kreiranja i
 • prema svojoj funkcionalnosti.

Prema načinu na koje su prikazane

Prema načinu prikazivanja web stranice dijele se na statične i dinamične.

1. Statične web stranice

Statičke web stranice su stranice kod kojih se sadržaj koji je prezentovan ne mijenja. Ovaj tip stranica izrađen je pomoću nekoliko datoteka koje su napisane u HTML (Hypertext Markup Language) i CSS (Cascading Style Sheets).

Jednostavne forme statičnih web stranica (klasični web sajtovi ili petostrani web sajtovi) su sajtovi koji predstavljaju prethodno definisane (statičke) informacije korisnicima. Statičke web stranice mogu sadržavati informacije o kompaniji i njenim proizvodima i servisima preko teksta, slika, animacija, zvuka ili videa, te navigacijskih menija. Kada se završi sa kreiranjem sadržaja statičkih web stranica, datoteke se postavljaju na server. 

Ovaj tip stranica se prvi pojavio u vrijeme kada se Internet počeo širiti i razvijati. Iako ih je relativno lako razviti, posebno korištenjem programa za uređivanje teksta, problem se javlja kod ažuriranje sadržaja.

2. Dinamičke web stranice

Za razliku od statičkih web stranica koje posjetiteljima prikazuje isti sadržaj u istom formatu, dinamičke web stranice prikazuju različite informacije različitim posjetiteljima. Sadržaj koji posjetitelji vide može se odrediti prema nekoliko faktor, kao što su njihova lokacija, lokalno vrijeme, postavke i preferencije i/ili radnje koje preduzimaju na web sajtu, što čini prilagođenijim i interaktivnijim iskustvo.

Drugim riječima, dinamičke web stranice karakterišu inerakcija sa korisnicima. Kako bi se postigla veća fleksibilnost na prednjem (front-end) dijelu, dinamičke web stranice zahtijevaju veću složenost na pozadinskoj (back-end) strani. Za izradu stranica na pozadinskoj strani, dinamičke web stranice koriste skriptne jezike kao što su PHP, Python, Ruby ili JavaScript. Zavisno od količine podataka koje se povlače za izradu stranice, ovaj proces može postati prilično složen.

Ovih dana većina web stranice koje koristite korisnici sadrže barem jedan dinamički element. Web prodavnice, forumi, novinski portali, portali sa oglasima, blogovi i web aplikacije u određenoj se mjeri oslanjaju na dinamički sadržaj. Na primjer, web prodavnica čija početna stranica preporučuje proizvode na temelju onoga što misle da biste željeli kupiti. To znači da će svaki posjetitelj vidjeti drugačiju početnu stranicu. 

Drugi slučajevi upotrebe za dinamički sadržaj uključuju promjenu jezika stranice na temelju korisnikove lokacije ili postavki, prikaz korisnikovih prethodnih narudžbi sa web lokacije nakon što su se prijavili i utvrđivanje određenog sadržaja na web lokaciji prema statusu članstva korisnika.

Prema vrsti pristupa

Prema vrsti pristupa statičke i dinamičke web stranice dijele se na privatne i javne stranice.

1. Private stranice

Ova vrsta stranica je ona kojoj mogu pristupiti samo određeni korisnici koji moraju imati identifikaciju kako bi ih sistem mogao prepoznati i tako im omogućiti da pregledaju sadržaj.

Web stranice banaka sadrže privatne stranice, jer za ulazak u Vaš lični račun trebate unijeti određene podatke rezervisane samo za Vas.

2. Jane stranice

Za razliku od privatnih stranica, za javne stranice je karakteristično da nemaju ograničenja pristupa. Drugim riječima, svako ko ima pristup Internetu može pregledati njen sadržaj.

Prema korištenoj tehnologiji kreiranja

Prema korištenoj tehnologiji kreiranja​ web stranice dijele se na:

 • stranice izrađene pomoću HTML-a i
 • stranice izrađene pomoću programskog jezika servera.

1. Stranice izrađene pomoću HTML-a

Ovaj tip stranica izrađen je pomoću nekoliko datoteka koje su napisane u HTML (Hypertext Markup Language). Za izradu web stranica sa ovim formatom potrebno je poznavanje tog jezika. HTML je prilično jednostavan alat za rad, tako da gotovo svako sa malo znanja o web dizajnu može izraditi stranicu.

Nedostatak ovih stranica je u tome što su statične. Zbog toga one služe samo za pružanje informacija na jednostavan način. Zbog napora potrebnih za ažuriranje sadržaja i zato što nema interakcije s korisnicima, one se ne preporučuju kao marketinški i prodajni alati.

2. Stranice izrađene pomoću programskog jezika servera

Stranice izrađene pomoću programskog jezika servera su trenutno najčešće izrađene web stranice. One su dinamičke sa velikim kapacitetom i razvijeni su u nekom programskom jeziku servera.

Među najčešće korištenim jezicima su PHP, PHP u kombinaciji s Ajaxom, ASP, Ruby, ColdFusion i drugi. Kao i kod stranica izrađenih pomoću Adobe Flash, za razvoj ovih stranica potrebno je imati znanje. Navedeni programski jezici poznati su po svojoj svestranosti, tako da mogu obavljati sve vrste funkcionalnosti. Budući da omogućavaju interakciju s korisnicima, idealni su kao prodajni alati.

Slika 4. Stranice izrađene pomoću programskog jezika servera

Prema svojoj funkcionalnosti

Prema svojoj funkcionalnosti web stranice dijele se na:

 • transakcijske web stranice,
 • stranice brenda,
 • stranice profesionalnih usluga,
 • stranice sa informacijama,
 • forum, zajednice i društvene mreže.

1. Transakcijske web stranice

Transakcijske web stranice su web stranice na kojima kompanije prikazuju svoje proizvode kako bi se putem njih moglo kupovati. To su u osnovi sredstva za njihovo predstavljanje i promociju. Jedan od ciljeva ove vrste stranica jeste prodaja ili transakcije putem Interneta, kao i pružanje informacija o proizvodima.

Prodaja putem ovih stranica vrši se putem kreditnih kartica, direktnog terećenja, transfera ili mrežnih novčanika kao što je PayPal. Sve transakcije su sigurne jer su za to implementirani razni sigurnosni protokoli. Amazon je najbolji primjer ove vrste web stranica.

2. Stranice brenda

Ova vrsta web stranica namijenjena je izgradnji robne marke. Razvijene su kako bi ojačale imidž marke. Na ovim web stranicama proizvodi se ne mogu kupiti kao što je to moguće kod web prodavnica, iako mnogo puta nude mogućnost kupovine preko iskačućih obavještenja (popup-a).

Ove stranice imaju za cilj očuvanje korporacijskog imidža kompanije. Često ih koriste robne marke i posvećene su stalnom dijeljenju zanimljivih sadržaja kako bi im se kupci približili i zadržali ih.

3. Stranice profesionalnih usluga

Ova vrsta web stranice namijenjena je pružanju informacija o proizvodima i uslugama. Međutim, to nisu stranica e-trgovine. Iako je prodaja promovisana, stranice ne funkcionišu kao sredstvo kupovine. Svrha ove vrste stranica je da potakne kupce na kupovinu proizvoda ili usluga koje se oglašavaju, ali izvan mreže. Obično ih koriste profesionalci iz različitih područja i različiti poslovni subjekti u kojima se proces prodaje mora obavezno provoditi lično.

4. Stranice sa informacijama

Stranice sa informacijma su najpopularnije web stranice. U ovu kategoriju ulaze stranice sa vijestima ili stranice posvećene određenim temama kao što su ljepota, zdravlje, tehnologija, medicina i mnoge druge teme. U ovom slučaju glavni proizvod koji se prodaje je informacija.

Ove vrste stranica poznate su kao blogovi i tamo se objavljuju informativni članci, koji se nazivaju i postovi. Autor bloga može biti jedan ili više autora i organizovani su hronološki kako su objavljeni. Ovo je možda najbolji primjer dinamičke stranice jer u ovom slučaju čitaoci obično komuniciraju na stranici ostavljajući svoje komentare.

5. Forum, zajednice i društvene mreže

Ova vrsta web stranica posvećena je potsticanju interakcije i razmjene informacija među korisnicima. Ovdje se susreću osobe sa sličnim interesima kako bi komunicirale sa drugima, bilo putem razgovora ili na forumima. Govorimo o veoma poznatim stranicama kao štu su Facebook, Twitter, Snapchat ili posebnim forumi.

Naše objave

Dođite na kafu

Konsultacije sa našim klijentima obavljamo uz prijatnu armosferu i čašicu dobre kafe. Možete nas pronaći u ulici Ilije Garašanina 44 u Banjoj Luci. Konsultacije možete zakazati putem telefona ili službenog maila.